Okolica

Doberdobsko jezero

Tipičen in redek primer presihajočega kraškega jezera v Evropi. Poleg njega obstaja v Evropi samo še presihajoče Cerkniško jezero.